Vallsjöns fiskevårdsområdesförening är en ideell förening där fiskevattenägarna i Vallsjön är medlemmar. Föreningens syfte är att främja och samordna fisket och fiskevården i Vallsjön samt att upplåta fiskerätt till allmänheten.

Årsmötet hölls i Torsets skola den 26 mars 2024 och ordförande kallade berörda.

Vallsjöns fiskevårdsområde
Styrelsen 2024

Ordförande Magnus Ribbholm 070-8308509 Rössby 1 576 91 Sävsjö mribbholm@gmail.com

V.ordförande Claes Rostedt 070-2848050 Prinsfors, 571 63 Bodafors prinsfors@telia.com

Kassör Charlotte Isaksson Tegnefur 070-9427282 Rödja Kullen1, 571 63 Bodafors charlotte.i@hotmail.com

Ledamot Mauritz Pettersson 070-8307476 Fastorp, 576 91 Sävsjö mauritzp@hotmail.se

Ledamot Kjell Wage 070-8366960 Tallhagavägen 16, 576 91 Sävsjö info@palles.se

Ledamot Niclas Andersson, 070-7785003 Såningsstigen 19, 576 32 Sävsjö niclas@triplesign.com

Suppleant Therese Petersson 073-7541000 Wallsjö Gård 1a, 576 91 Sävsjö therese@smalandsfonster.nu

Suppleant Bengt-Elis Pettersson 070-2654171 Sikanäs 1, 576 91 Sävsjö
sikanas@telia.com

Revisorer

Revisor Jimmy Adolfsson 070-2272357 Rödja 6, 571 63 Bodafors jimmy.adolfsson1975@gmail.com

Revisor Pierre Gustavsson 070-9700473 MO 1, 576 91 Sävsjö
pirre_gustafsson@hotmail.com

Suppleant Peter Arnesson 0382-10785 Viken 2, 576 91 Sävsjö
peter@savsjoguldsmeds.se

Valberedning

Leif Andersson 070-5360445 Torset Tallhagavägen 6, 576 91 Sävsjö
leif.joma.andersson@gmail.com

Tommy Bengtsson Tegnefur 070-5657948 Rödja Kullen 1, 571 63 Bodafors
t.bengtsson@yahoo.com


Fisketillsyn

Bengt-Elis Pettersson (sammankallande) 0382-12419, 070-2654171 Sikanäs 1, 576 91 Sävsjö
sikanas@telia.com

Christer Ljunggren 070-5190841 Fastorp 5B, 576 91 Sävsjö christer.ljunggren@gmail.com

Niclas Andersson, 070-7785003 Såningsstigen 19, 576 32 Sävsjö niclas@triplesign.com

Johan Arnesson 073-6617121 Gåvan Rosenhill, 576 91 Sävsjö johanrosenhill@gmail.com

Björn Arnesson 073-8164505 Lingonvägen 4, 576 33 Sävsjö bjorn.arnesson@telia.com