Vallsjön ligger i Sävsjö kommun och är en av de större i kommunen. Sjön täcker ett område på cirka 700 hektar och har ett största djup på ungefär 17 meter. Vallsjön är utöver att vara en populär vistelse i Sävsjö kommun även känd för att till formen likna en hand. Sjön är populär som badsjö eftersom den har väldigt syrefattigt vatten, vilket gör att vattnet blir väldigt klart. Med en Natura 2000 klassificering ingår sjön även i EU:s nätverk med värdefulla naturområden.

Fiskar och Kräftor

I Vallsjön återfinner man flera av Sveriges vanliga fiskarter. Först och främst återfinns Aborre och det är ingen ovanlighet med aborrar över kilot tunga. Sjön huserar även sik, mört, lake, sutare och brax. Utöver fiskar är Vallsjön också otroligt rik på kräftor. Historiskt har sjön alltid legat i toppen av Jönköpings läns kräftrikaste sjöar. Kräftorna från Vallsjön var även under 1900-talets första hälft eftertraktade hos huvudstadens lyxrestauranger, då de tack vare det klara vattnet höll en ytterst bra kvalitet.

Ett rikt fågelliv

Vallsjön och dess omnejd är även värd för ett rikt fågelliv. Arter så som storlom, brunand, småskrake och fiskgjuse är exempel på några av de fågelarter man kan få se under sitt besök vid Vallsjön. Kom gärna och beundra våra fåglar, samt fotografera era fynd, om ni vill.

Alger

Vallsjön är även en av ytterst få sjöar där det finns två olika blågrönalger som trivs tillsammans i samma sjö. Bägge arterna, sjöhjortronet (Nostoc zetterstedtii) samt sjöplommonet (Nostoc pruniformae), är rödlistade alger (det vill säga enligt klassificering av arters risk för utdöende, hotade) och är relativt sällsynta. Sjöhjortron liknar likt namnet kan antyda ett hjortron både vid utseende och storlek, och finns på sjöbottnen vid cirka 1-2 meters djup. Dessa alger kallas även ibland för köttbullsalg, eftersom de ibland kan likna köttbullar. Sjöplommonen är till utseende ganska lika sjöhjortronen, men är släta på toppen. De har också en betydligt mer varierande storlek och kan vara allt ifrån en vindruva till ett plommon storleksmässigt.