Fiskarna i Vallsjön

Vallsjön är hem åt många olika fiskarter. Absolut vanligast är abborre, följt av den något mindre vanliga siken och gäddan. Den största dokumenterade abborren som fångats i Vallsjön vägde 1,8kg. Sjöns största dokumenterade gäddan vägde hela 15,9kg.

Det finns även mört, lake och sutare i Vallsjöns vatten.

Om du verkligen har turen på din sida kan du även stöta på en och annan brax och siklöja.

Köp Fiskekort

För att få fiska i Vallsjön behövs det ett fiskekort. Men för unga fiskare till och med 15 år gäller fritt fiske. I övrigt läs vilka regler som gäller för området på https://www.ifiske.se/fiske-vallsjon.htm. Du kan köpa fiskekort för en dag, en månad, ett halvår eller ett helt år åt gången. Fiskegruppstävlingar 35 kr/person/dag/minst 15 deltagare. Angelfiske: 10 st angeldon/ismetesspö/dag/person ingår i fiskekort för helår. Fiskekortet köper du direkt på iFiske, eller via någon av knapparna nedan.