Sjölyckan är en före detta badplats vid sjöns södra sida. Nuförtiden inrymmer den både båtramp och hyrplatser för båtar. Här finns också möjlighet att avnjuta medtaget fika. Gott om parkeringsplatser och även bra info om Häradsvägens sträckning finns här. Priset är 1100 kr för en båtplats och då ingår också ett fiskeårskort. Se nedan för mer information.

Isättnings och upptagningsdatum för bryggorna 2024

Isättning: Lördagen den 6 april 2024

Upptagning: Söndagen den 20 oktober 2024


För gemensam trivsel -2024-
Denna båtplats har tillkommit på initiativ av Vallsjöns Fiskevårdsområdesförening.
Avsikten är att genom ordning och reda bidra till trivsamma och goda
fiskeförhållanden vid sjön.

Vi ber dig ta del av följande:
1.
Respektive båtplats är 6 x 2,5 meter
2.
Det åvilar varje båtplatshyrare att förankra sin båt så att intilliggande båtar ej
skadas, samt att ha sin utrustning försäkrad.
OBS! Förankringstyngden skall vara mycket tung och rejäl och ligga minst 5 m från båten
Fiskevårdsområdesföreningen frånsäger sig allt ansvar för skador på person eller
egendom till följd av uthyrning av båtplatser.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Hyra för båtplatsen är 1100 kronor per år och skall erläggas senast den 15 april.
Betalning erlägges till Åke Rydqvist, Vallsjö Sjölyckan 576 91 Sävsjö Mobil 073-5207703
Har inte hyran erlagts senast den 15 april, erbjuds båtplatsen till 1:a namn på kölistan.
5.
I hyran för båtplats ingår fiskekort för helår.
6.
Isättningsdatum för bryggorna: 2024-04-06 9.00 (Lördag)
Upptagningsdatum för bryggorna 2024-10-20 9.00 (Söndag)
OBS! Båten skall vara borttagen från bryggan senast 2023-10-19 (Lörd)
Samtidigt med detta skall även flötet på förankringstyngden tas bort!
7.
Badplatsen skall vara fri från båtar.
Båtägare som vinterförvarar båten på Sjölyckan skall sjösätta båten senast 1 Juni,
eller skall båten flyttas till västra delen av Sjölyckan senast 1 Juni.
Rep och kättingar mm som finns kvar på bryggan vid upptagning den 22 oktober klipps bort.
8.
Det åvilar båtägaren att visa nödvändig naturhänsyn, i all synnerhet under fåglarnas
häckningstid.
9.
För allas gemensamma trivsel ber vi dig medverka till att båtplatsen och dess
omgivning ger ett städat och trivsamt intryck. Var och en ansvarar för att uppkommet
avfall bortforslas. Var särskilt uppmärksam när det gäller omhändertagande av
kasserade fiskelinor, eftersom dessa kan vålla stort lidande för djurlivet.
Vi önskar dig ett trivsamt fiske
Med vänliga hälsningar
Vallsjöns Fiskevårdsområdesförening /Ordförande/